محورهای همایش

 

- روانشناسی

  • روانشناسی بالینی
  • روانشناسی عمومی
  • روانشناسی تربیتی
  • روانشناسی شخصیت
  • خانواده درمانی
  • روانشناسی صنعتی و سازمانی
  • روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
  • سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)
  • روانشناسی سلامت
  • روانشناسی اسلامی
  • روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
  • روانشناسی ورزش
  • روانشناسی محیطی
  • و سایر زمینه های مرتبط
 
- مشاوره
  • تکنولوژی آموزشی
  • برنامه ریزی درسی
  • تحقیقات آموزشی
  • مدیریت آموزشی
  • آموزش الکترونیک
  • مددکاری اجتماعی
  • سلامت خانواده، سالمندی
  • ازدواج و خانواده
  • مطالعات جوانان
  • جمعیت شناسی
  • رشد اجتماعی
  • سازگاری اجتماعی
  • مطالعات زنان و خانواده
  • مشاوره مدرسه
  •  مشاور و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی)
  • سنجش و اندازه گیری( روان سنجی )
  • خانواده و مشکلات روان شناختی
  • خانواده و ارتباطات بین فردی
  • خانواده و کودک
  • خانواده و کودک با نیازهای ویژه
  • راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی
  • کودکان با نیازهای ویژه پیشگیری،تشخیص و درمان
  • اختلال یادگیری، نقص توجه و بیش فعالی ، اوتیسم و مشکلات حرکتی،  مشکلات شنوایی و بینایی و  ...
  • مشکلات روانشناختی و راهکارهای درمانی
  • آسیب های اجتماعی دوران کودکی و نوجوانی
  • مشکلات تحصیلی، عزت نفس و اعتماد به نفس
  • و سایر زمینه های مرتبط
 
- تعلیم و تربیت
  • آموزش و پرورش
  • فلسفه تعلیم و تربیت
  • برنامه ریزی درسی
  • تعلیم و تربیت اسلامی
  • برنامه ریزی آموزشی
  • آموزش در پرورش ابتدایی
  • آموزش پیش دبستانی
  • علوم تربیتی
  • اخلاق اسلامی
  • اعتیاد
  • آسیب های اجتماعی
  • سلامت روان
  • جامعه شناسی
  • سبک زندگی
  • مدیریت آموزشی
  • تکنولوژی آموزشی
  • برنامه ریزی آموزشی
  • یادگیری
  • تعلیم و تربیت در اسلام
  • اخلاق
  • رسالت و جایگاه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در تربیت
  • و سایر زمینه های مرتبط